9 клас “Геометричні перетворення на площині”

Для учнів 9- х класів пропонується практична робота з теми “Геометричні перетворення на площині”

  1. Знайдіть координати точок, симетричних точкам А (-2;5) та В (0;3) відносно: 1) осі абсцис, 2) осі ординат, 3) початку координат.
  2. Накресліть трикутник АВС. Побудуйте образ трикутника АВС 1) при паралельному перенесенні, що переводить точку А в точку С; 2) при симетрії відносно точки В; 3) при симетрії відносно прямої ВС.
  3. Паралельне перенесення переводить трикутника МВК у трикутник М1В1К1, М(-4;5), В(-1;2), К.(1; -2) К1(5; 4). Задайте формулою це паралельне перенесення , побудуйте трикутник М1В1К1 та визначте його координати.
  4. Чи існує паралельне перенесення, що переводить точку А(-2; 7) в точку А1 (3; 9), а точку В(4; 6) в точку В(9;8)?
  5. Побудуйте коло (x-3)2+(y+2) 2=9 та коло, гомотетичне даному з центром (0;0) та коефіцієнтом -2.
  6. Точка А1 (8; у) є образом точки А (х; -3) при гомотетії з центром Н(2;1)  та коефіцієнтом к=-4. Знайдіть х та у.
  7. Продовження бічних сторін АВ та СК трапеції АВСК перетинаються у точці М. Обчисліть площу трапеції, якщо ВС: АК=3:7, а площа трикутника ВМС дорівнює 8 см2.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *